17
Nis

Charles Eames

“İhtiyacın farkına varmak tasarımın birincil koşuludur.”